У Ямпільської загальноосвітньої школи №2 з’явилась стратегія розвитку

0

Її затвердили депутати Ямпільської селищної ради, у власності якої тепер  перебуває навчальний заклад

СТРАТЕГІЧНІ ОСНОВИ ШКОЛИ

Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської селищної ради є закладом загальної середньої освіти.

Стратегія  розвитку Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ямпільської селищної ради на 2021-2025 роках (далі – Стратегія) орієнтована на підвищення якості освіти, оновлення її змісту і структури на основі кращих традицій, що склалися в школі, і сучасних педагогічних технологій, спрямованих на формування конкурентоспроможного учня; оптимізацію механізму управління школою, забезпечення єдності освітнього, виховного та педагогічного процесів.

Місія школи: Забезпечити розвиток самодостатньої соціалізованої особистості, здатної до творчого мислення й ефективної діяльності в сучасному світі.

Візія школи: Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – заклад успішних учнів, висококваліфікованих педагогів, відкритих до співпраці батьків.

Основні завдання місії:

 • Створення рівного доступу для здобуття учнями якісної освіти.
 • Розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів, потреби і вміння самовдосконалюватись.
 • Надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб.
 • Створення умов для свідомого вибору дитиною власного життєвого шляху.
 • Безпека та комфорт дитини в школі.

Принципи діяльності школи

Якість: школа надає знання відповідно до державних  стандартів освіти.

Доступність: кожна дитина має отримати якісну освіту.

Успішність: школа прагне сформувати успішну, всебічно розвинену особистість.

Динамічність: школа формує в учнів прийоми самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої позиції.

Відкритість: всі учасники освітнього процесу отримують інформацію про освітній процес і мають можливість впливати на нього.

Лідерство: школа впроваджує нові форми і методи навчання, цікаві для учнів.

Партнерство: всі учасники освітнього процесу працюють разом, залучають до співпраці партнерів.

Дитиноцентризм: кожна дитина – особистість.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 • Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення, профільного навчання.
 • Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.
 • Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.
 • Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази.
 • Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.
 • Зміна типу закладу відповідно до чинного законодавства.

ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ

 • визначити риси, що творять власне обличчя Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, і принципи, на яких має ґрунтуватися життєдіяльність всіх учасників освітнього процесу;
 • визначити та обґрунтувати пріоритети розвитку Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на наступні п’ять років;
 • визначити найважливіші особливості організації в Ямпільській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 освітнього процесу, що вказують на її інноваційний характер;
 • допомогти всім членам шкільної громади осмислити стратегію розвитку освітнього закладу та стимулювати їх активну участь у її реалізації;
 • спроєктувати процес реформування освітнього процесу згідно з Концепцією Нової української школи;
 • популяризувати Ямпільську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 як сучасний проєвропейський заклад освіти, відкритий до співпраці з усіма корисними для учнів навчальними закладами і громадськими об’єднаннями, окремими особами.

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ямпільська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської селищної ради знаходиться за адресою вул. Спасо-Преображенська, буд.58 смт Ямпіль Сумської області. Приміщення школи складається з основного корпусу та допоміжної споруди, введене в експлуатацію в 1987 році, загальною площею 8630 кв.м. Земельна ділянка, на якій розміщена школа – 2,1 га. Проєктна потужність закладу – 1156 учнів. З 2018 року заклад освіти має 1 філію, розташовану за 16 км. У 2020/2021 навчальному році в школі навчалися 318 учнів.

У школі функціонує 35 класних кімнат, у філії – 8, з них 13 кабінетів для проведення окремих предметів, 2 кабінети інформатики (1 – для уроків інформатики, 2 – для викладання навчальних предметів з використанням ІКТ), 2 навчальні майстерні, їдальня, актова зала, 2 спортивні зали, бібліотека/медіатека.

Чотири кабінети початкової школи та сім предметних кабінетів обладнані комп’ютерною технікою: проекторами, телевізорами, комп’ютерами тощо, що дає можливість виконувати навчальні програми із застосуванням сучасних технологій.

Для навчання учнів з особливими освітніми потребами в школі організовано роботу ресурсної кімнати.

Педагогічний колектив Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 має високий професійний рівень і є збалансованим поєднанням досвідчених педагогів і молодих учителів, що мають значний педагогічний потенціал. Освітній процес забезпечують 30+5 педагогічних працівників, серед яких за станом на 10.06.2021 року спеціалістів вищої категорії 9 (25,7 %), першої категорії – 16 (45,7%), другої категорії – 5 (14,3%), спеціалістів – 7 (20%). Мають звання «старший учитель» 6 осіб (17,1%), «учитель-методист» – 2 (5,7 %). Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» 2 особи.

Якісний потенціал педагогів свідчить про спроможність вирішувати нагальні проблеми сучасної освіти, втілювати в життя реформаторські освітянські ідеї, вести освітній процес на інноваційних засадах. Діяльність учителів із педагогічними званнями сприяє підвищенню іміджу школи, позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі, спонукає молодих учителів до постійного професійного самовдосконалення.

Педагогічний колектив Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 активно впроваджує новітні методики для здійснення особистісно зорієнтованого підходу до навчання, формування ключових і предметних компетентностей.

Колектив школи постійно працює над розвитком обдарованих дітей. Учні школи щороку беруть участь та демонструються високий рівень підготовки в предметних олімпіадах, інших конкурсах, змаганнях різного рівня, що дозволяє не тільки виявити обдарованих учнів, але й формувати в них стійкий інтерес до знань, розкривати особистісну перспективу в навчанні.

У школі діє широка мережа гуртків та секцій, що дозволяє урахувати та розвивати різні інтереси та здібності учнів. У 2020/2021 навчальному році працює 8 гуртків різного напрямку – фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного.

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ, ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

Пріоритети розвитку Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ямпільської селищної ради випливають із положень, викладених в Концепції «Нова українська школа» і визначених цим документом ключових завдань.

Щоб досягти успіху в будь-якій справі, необхідно мати стратегію, яка приведе до позитивної мети. Загальна велика ціль завжди складається з окремих напрямів, які взаємопов’язані.

Стратегія  розвитку  Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 передбачає зміну освітнього середовища. Освітнє середовище має бути безпечним, вільним від будь-яких форм насилля та дискримінації, сучасним, доступним для всіх дітей незалежно від національності, стану здоров’я, забезпеченості.

Стратегія  розвитку  Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 передбачає ставлення до учня на засадах поваги та співробітництва і прагнення знайти оптимальний спосіб для його ефективного навчання, що відповідає вимогам Нової української школи.

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Одним з головних принципів Нової української школи – умотивований учитель. У Стратегії розвитку школи передбачається професійне та особистісне зростання вчителя, підвищення соціального статусу. Щоб навчати по-новому, учитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту», на основі якого ґрунтується Стратегія розвитку школи на найближчі п’ять років. Міністерство освіти і науки пропонує типові навчальні програми, проте будь-який учитель чи авторська група зможуть їх доповнювати або створювати свої, звичайно, відповідно до Державного стандарту, яким окреслено, що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам. Учитель, який отримав свободу навчати, отримує і свободу навчатися.

Одним з головних принципів Стратегії розвитку школи є партнерство з батьками. Вони можуть створювати свої органи громадського самоврядування і впливати на освітній та виховний процеси. Батькам надається право контролювати бюджетні кошти та благодійні внески. Ефективність управління школою значною мірою залежить від збереження балансу повноважень органів колегіального управління, адміністрації та органів самоврядування.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Освітнє середовище закладу освіти

Стратегічні завдання:

 1. оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища закладу освіти;
 2. забезпечити комфортні і безпечні умови навчання та праці;
 3. створити освітнє середовище, вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 4. створити інклюзивний, розвивальний та мотивуючий до навчання освітній простір;
 5. створити сучасну медіатеку – єдиний інформаційно-ресурсний простір закладу освіти;
 6. освоювати різні форми комунікації з метою відкритості школи.

Шляхи реалізації завдань

№ з/пЗаходи20212022202320242025
1Встановити протипожежну сигналізацію та систему блискавкозахисту +   
2Встановити світлові покажчики виходів з приміщення школи  +  
3Встановити додаткові світильники для забезпечення 100%-го освітлення закладу в темну пору доби +   
4Замінити люмінесцентні лампи на світодіодні  +  
5Провести термомодернізацію закладу +   
6Обладнати заклад освіти камерами спостереження +   
7Обладнати центральний вхід підйомником для осіб з обмеженими фізичними можливостями  +  
8Обладнати санвузли школи дозаторами для мийних засобів та електросушарками  +    
9Здійснити ремонт класних кімнатпоточнийКапіталь-ний (1-2)Капіталь-ний (3-4)Капіталь-ний (5-6)Капіталь-ний (7-8)
10Здійснити капітальний ремонт мініполя зі штучним покриттям    +
11Обладнати ресурсну кімнату сучасним обладнанням +   
12Осучаснити дитячий ігровий майданчик  +  
13Замінити куліси та сидіння в актовій залі   + 
14Змінити зовнішній дизайн школи++   
15Змінити внутрішній дизайн школиІ поверхІІ поверхІІІ поверхІV поверх 
16Замінити покриття підлогиІІ поверх (вузькі коридори)ІІ поверхІІІ поверхремонт ІV поверху 
17Створити зони відпочинку учнів та вчителів у приміщенні школи  +  
18Відремонтувати питні фонтанчики +   
19Обладнати бібліотеку сучасними меблями та обладнанням меблімульти-медіаакустична системаПланшети
20Придбати ноутбуки для оснащення робочих місць вчителів1 (1 клас)5 шт.5 шт.5 шт.5 шт.
21Придбати мультимедійні проектори та мультимедійні дошки2 шт. (1-2 класи)2 шт.2 шт.2 шт.2 шт.
22Придбати тренажери для спортивної зали школи   + 
23Обладнати кабінет практичного психолога та соціального педагога сучасними меблями та  обладнанням Кабінет ППКабінет СП  
24Оновити базу кабінетів природничо-математичного циклу Географія Математика 1Хімія Математика 2ФізикаБіологія Інформа-тика
25Замінити меблі в шкільній їдальні ЛавкиСтоли на харчо-блоціСтоли в обідній залі 
26Придбати столовий та кухонний посуд2 компл. по 200 шт.Кухонний посуд1 компл. столового посудуКухонний посуд1 компл. столового посуду
27Забезпечити контроль за якістю харчування на принципах НАССР+ Внутрішній аудит++ Внутрішній аудит++ Внутрішній аудит
28Створити антибулінгову програму закладу+корекціякорекціякорекціякорекція
29Розробити правила поведінки учасників освітнього процесу+корекція   
30Здійснювати постійний аналіз причин відсутності здобувачів освіти+++++
31Організувати роботу команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами+++За потребиЗа потреби
32Налагодити співпрацю з інклюзивно-ресурсним центром+    

Система оцінювання здобувачів освіти

Стратегічні завдання:

 1. здійснювати внутрішні моніторинги, що передбачають систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;
 2. спрямовувати систему оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання;
 3. забезпечити доступ до відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Шляхи реалізації завдань

№ з/пЗаходи20212022202320242025
1Впроваджувати систему формувального оцінюванняВивчення методоло-гії++++
2Використовувати під час навчального процесу самооцінювання здобувачів освіти+++++
3Впроваджувати компетентнісного підходу в системі оцінюванняВивчен-ня методо-логіїНабуття досвідуНабуття досвідуАналіз+
4Здійснювати моніторинг результатів навчання здобувачів освіти+++++
5Формувати у здобувачів освіти відповідальне ставлення до результатів навчання+++++

Педагогічна діяльність педагогічних працівників

Стратегічні завдання:

 1. створити атмосферу творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем;
 2. забезпечити постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників;
 3. формувати в педагогів готовність до проходження сертифікації та здійснення інноваційної освітньої діяльності на різних рівнях;
 4. оволодіти педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг;
 5. налагодити співпрацю зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти;
 6. використовувати сучасні освітні підходи до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти підвищити ефективність освітнього процесу;
 7. реалізовувати академічну свободу вчителя;
 8. вибудувати інтерактивну модель навчання здобувачів освіти;
 9. сформувати в педагогів потребу в командній роботі.

Шляхи реалізації завдань

№ з/пЗаходи20212022202320242025
1Створити та використовувати освітні ресурси педагогамистворенняствореннявикористання++
2Використовувати в роботі ІКТ-технології+++++
3Впроваджувати дослідно-експериментальну діяльністьПошук програм++++
4Впроваджувати в освітній процес інновації«Брико-лаж» Інтегральне навчання«Брико-лаж» Інтегральне навчання«Брико-лаж» Інтегральне навчання«Брико-лаж» Інтегральне навчання«Брико-лаж» Інтегральне навчання
5Здійснювати щорічний самоаналіз педагогічної діяльності+++++
6Розвивати STEM-освіту в закладі ++++
7Наповнювати матеріалами портфоліо вчителя+++++
8Впроваджувати систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців+За потребиЗа потребиЗа потребиЗа потреби
9Забезпечити ефективну діяльність методичних груп+++++
10Здійснювати моніторинг інноваційної діяльності +++Підсумки
11Висвітлювати позитивний досвід педагогічної діяльності вчителів+++++
12Проводити атестацію педагогічних працівників+++++
13Залучати педагогів до сертифікації ++++
14Залучати педагогів до участі в педагогічних конкурсах та проєктах ++++
15Забезпечити виконання перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників+++++
16Упроваджувати політику академічної доброчесностіРозробити нове положен-ня++++
17Організувати практичні заняття «Освітні платформи. Практика використання»Microsoft 365 A1 За запитомЗа запитомЗа запитомЗа запитомЗа запитом
18Налагодити мережеву взаємодію з педагогами інших шкіл++   
19Здійснювати виховні заходи, направлені на формування суспільних цінностей у здобувачів освіти+++++

Управлінські процеси закладу освіти

Стратегічні завдання:

 1. підвищити ефективність освітнього процесу;
 2. привести освітній та управлінський процеси у відповідність до вимог чинного законодавства;
 3. змінити тип закладу освіти;
 4. здійснювати управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу;
 5. створити умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти;
 6. забезпечити відповідну підготовку педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

Шляхи реалізації завдань

№ з/пЗаходи20212022202320242025
1Запровадити систему внутрішкільних моніторингових досліджень якості освітиРозробити систему++++
2Здійснювати щорічне самооцінювання освітньої діяльності закладу освітиОсвітнє середовище ЗОПедагогічна діяльність педпрацівниківСистема оцінювання здобува-чів освіти Управлін-ські процесиКомплек-сне оцінювання 
3Реалізувати внутрішню систему забезпечення якості освіти+++++
4Забезпечити виконання статті 30 Закону України «Про освіту»++ ++
5Оновити сайт школи+    
6Створити вебфорум закладу для обговорення поточних проблем школи+    
7Створити блоги/сайти працівників школи++   
8Залучити батьків до спільної роботи ++++
9Урізноманітнити форми співпраці з іншими закладами освіти++   
10Розробити систему заохочення педагогічних працівників +   
11Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників+++++
12Привести Статут закладу освіти у відповідність до чинного законодавства +   
13Будувати індивідуальну освітню траєкторію для дітей, які цього потребують+++++
14Впроваджувати політику академічної доброчесностіРозобити нове положен-няОзнайомити учасників освітньо-го процесуМоніто-рингМоніто-рингМоніто-ринг
15Формувати в учасників освітнього процесу негативне ставлення до корупції+++++
16Впроваджувати в практику роботи закладу інноваційні технології+++++
17Створити електронні базиОсобовий склад ЗОПП досвідІнновації в освіті  
18Запровадити електронний журнал та електронний щоденник++   

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 1. Поступове збільшення контингенту учнів школи.
 2. Вихід на унормовані показники щодо кількості учнів у класі.
 3. Оптимальний склад педагогічного колективу школи відповідає нормам щодо співвідношення кількості учнів і вчителів.
 4. Стійка тенденція до зниження показників захворюваності та нещасних випадків.
 5. Стійка тенденція до зростання рівня навчальних досягнень учнів школи (за  результатами  внутрішньошкільних  та  зовнішніх  моніторингових досліджень).
 6. Стійка тенденція до підвищення рейтингу школи за результатами ДПА у форматі ЗНО.
 7. Відповідність якості виховного простору школи чинному стандартові (безпечний,  моральний,  сповнений  довіри,  вільний,  демократичний, патріотичний, відкритий).
 8. Орієнтація шкільної громади на сталий розвиток і партнерські стосунки.
 9. Використання в школі інноваційної інтерактивної моделі навчання.
 10. Забезпечення профільної освіти старшокласників (поглиблене вивчення математики, хімії, біології, української філології).
 11. Академічна автономія школи.
 12. Зміна типу закладу (ліцей, що забезпечує здобуття початкової освіти, базової та профільної середньої освіти).
 13. Успішна сертифікація педагогічних працівників школи.
 14. Осучаснення навчальних кабінетів.
 15. Дієві колективні органи управління школи та органи громадського самоврядування.
 16. Документація школи, укладена відповідно до нормативів та методики.
 17. Функціонуюча модель моніторингу та самооцінювання якості освітніх послуг школи.
 18. Зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності школи на ринку освітніх послуг.
 19. Налагодження ділових партнерських зв’язків з навчальними закладами України та інших країн.

МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в збиранні і фіксації даних про такі індикатори розвитку школи:

— відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому рівнях навчальних досягнень;

— кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за результатами внутрішньошкільних, а також зовнішніх моніторингових досліджень;

 • середньостатистичний показник кількості учнів у класі;
 • рейтинг школи за результатами ДПА у форматі ЗНО;
 • відсоток учнів, що вступили на навчання в вищі навчальні заклади, у т.ч. за обраним профілем;
 • відсоток педагогічних працівників – авторів власних методичних / навчальних програм та посібників;
 • кількість педагогічних працівників, яким підвищена кваліфікація;
 • відсоток сертифікованих педагогічних працівників;
 • звіти  за  результати  моніторингових  досліджень  та  підсумки самооцінювання якості освітніх послуг.
 • висновки про імідж та конкурентноздатність школи на ринку освітніх послуг;
 • сумарна кількість та географія навчальних закладів, з якими школа підтримує ділові партнерські зв’язки.

Систематичний аналіз отриманих даних дозволить встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії, своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання ресурсів школи, мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


     Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти.

 • Недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямів Стратегії розвитку.
 • Зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків стратегії розвитку.
 • Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів.
 • Недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку закладу.

Шляхи розв’язання:

 • Внесення змін та доповнень до Стратегії розвитку.
 • Додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування.
 • Підвищення ступеня відкритості школи, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті школи, у формі звіту директора перед громадськістю та колективом.